Erics Geburtstag

Vor drei Tagen hatte Eric, ein Freund von mir, Geburtstag. Er wird 30 Jahre alt. Vorgestern Abend haben wir dazu zusammen gegessen und leckere Cocktails getrunken. Eric und sein Freund, J.D., haben das Abendessen viel genossen.

Tags: 

Muttersprache

Meine Muttersprache ist Englisch. Ich spreche Englisch, Finnisch, Spanisch, einige Mandarin-Chinesisch, und ein wenig Deutsch. In Zukunft könnte ich genieße das Schreiben sehr viel in deutscher Sprache.

Tags: 

Mein Name ist Ursula.

Ich lebe in San Francisco, Kalifornien. Meine Liebe Ben lebt mit mir. Wir haben zwei Katzen. Thingie ist Bens Katze und Pieru ist meine Katze. Wie Sie sehen, ist mein Deutsch sehr einfach. Ich habe gelernt, für weniger als einen Monat Deutsch. Ich gern Christian (Thore Schölermann) und Oliver (Jo Weil) in Verbotene Liebe. Ich habe zu viele Stunden dieser Scheiße gesehen. Ich habe auch beobachtet Thore und Jo interviewt.

Tags: 

Una emprendedora - original

Una de mis observaciones recientes es que la gente en otros lugares del mundo cree que para ser un/a empresario/a, se necesita ser emprendedor. No significa necesariamente que un negocio crece y crece y crece. Muchas veces en los EE.UU. la connotación de la palabra emprendedor es que un negocio es un “start up” que crece de la nada a algo gigante y exitoso. ¿Con cuál connotación está usted acuerdo?

Tags: 

¿Cómo escribir en español a un nivel avanzado? - original

Me encanta escribir en inglés y tengo más de diez años de experiencias escribiendo profesionalmente en inglés. Pues, quisiera escribir como profesional en otros idiomas también. Para hacerlo, necesito practicar por práctica. Necesito un razón natural para continuar escribir en español regularmente. Si tuviera sitas profesionales sepa necesario para comunicar por correo electrónico con otra gente.

Tags: 

我的中文

我叫Ursula。你呢?

我要写中文。在 http://www.google.com/transliterate 我会写中文。

数字: 一二三四五六七八九十…百 Whee!

你们好! 我写在日常普通话。

一个工具
这是一个中文的工具:http://www.google.com/transliterate

今晚,我去一个党。

我的中文是很好。
为什么很都人说, “我的中文不好。”? 你们的中文是也很好。 我学中文可以要说中文很好。 我喜欢这个website:

http://chinese.rutgers.edu/content_cs.htm

我说的不好!
今天, 我听了Pimsleur 的普通话。 现在我会说,“我说的不好。”
Wǒ shuō de bù hǎo! Jīntiān, wǒ tīngle Pimsleur de pǔtōnghuà. Xiànzài wǒ huì shuō,“wǒ shuō de bù hǎo.”

我有挫折应为我说的不好。昨晚, 我讲了两个小时的普通话。我会看一点中文。我现在很真的很累。
Wǒ yǒu cuòzhé yīng wèi wǒ shuō de bù hǎo. Zuó wǎn, wǒ jiǎngle liǎng gè xiǎoshí de pǔtōnghuà. Wǒ huì kàn yīdiǎn zhōngwén. Wǒ xiànzài hěn zhēn de hěn lèi.

我会不会说中文?
我会说中文。Rutgers 的大学有很多丢话。我要联系看。

我的电脑显示了中国文字!

我的电脑也又 Ubuntu的 安装就可以了。

Wǒ de diànnǎo xiǎnshìle zhōngguó wénzì!
Wǒ de diànnǎo yěyǒu Ubuntu de ānzhuāng jiù kěyǐle.

My computer displays Chinese characters!
My computer also has Ubuntu installed on it.

2012年4月我去中国。在中国我是一个月。我是一点紧张。我不知道为什吗。每天我写看中文。

有没有意思

我的好朋友姓 foo, 叫 bar, 是美国人。bar 学习汉语。她的中文名字,叫 baz。我们都叫她foobaz。

这个对话有没有意思? 没有意思。在 italki.com 我要说跟中国人。

很快

我和我的好朋友Mariana去健身房一周四五次。我们举重或去游泳。她游泳的速度非常快。

Tags: 

Keille opas on tarkoitettu (käännös) - alkuperäiskappale

Keille opas on tarkoitettu

Kaikki joutuvat kirjoittamaan asiatekstejä joko työkseen tai muutoin. Siksi uskon tämän oppaan olevan hyödyksi kaikille, mutta varsinkin niille, jotka tähän asti ovat kokeneet kirjoittamisen ikäväksi ja hankalaksi tehtäväksi.

Ammatikseen tai muusta syystä paljon kirjoittaville monet tämän oppaan asiat saattavat olla hyvinkin tuttuja. Uskon heidänkin silti hyötyvän tämän lukemisesta. Kannattaa myös muistaa, että monet hyvän kirjoittamisen opit ovat sellaisia, että ne on helppo myöntää oikeiksi mutta niitä on vaikea muistaa ja noudattaa. Kertaus ei siis ehkä ole pahaksi.

Olen pyrkinyt esittämään asiani niin, että esitietoja ei tarvittaisi. Suomen kieliopin peruskäsitteistä kuten “subjekti” ja “verbi” olisi lukijan kuitenkin hyvä olla jyvällä. Niitä voi tarvittaessa kerrata esimerkiksi aineistosta Pedagogisen kieliopin perusteita.

[käännös enlanniksi on tulossa]

Source URL:

http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kirj/1.2.html

Tämän oppaan tarkoitus (käännös) - alkuperäiskappale

Tämän oppaan tarkoitus

Tämä opas auttaa kirjoittamaan luettavia, ymmärrettäviä asiatekstejä.

Ryhdyin kirjoittamaan tätä, koska olin huomannut asiatekstien yleisen laadun surkeaksi. Lisäksi olin huomannut, että yleisesti kirjoittamista pidetään vaikeana ja vastenmielisenä. Sen takia monet, joilla olisi tärkeää asiaa, ryhtyvät kirjoittamiseen vain harvoin ja tuskallisesti.

Kirjoittaminen toki onkin usein vaikeaa, mutta syynä on paljolti se, että siitä on tehty vaikeaa: yritetään tietoisesti tai tiedostamattomasti noudattaa esimerkiksi tieteen tai hallinnon tekstien yleistä käytäntöä. Pohjan kirjoittamisen vaikeuttamiselle luo tietenkin kouluopetus, jossa ei suinkaan harjaannuta kirjoittamaan todellisia viestejä todellisille lukijoille vaan osoittamaan omaa osaamista opettajalle.

The meaning of this guide

This guide will help with writing readable, understandable, factual texts. I started to write this because I had noticed that the quality of texts in general is lousy. In addition, I had found that writing in general is considered to be difficult and repulsive. That’s why many who would have important things [to say] only seldom[ly] and painfully start writing.

Writing of course, it is often difficult, but the reason is largely due to the fact that it has been made difficult: trying to consciously or unconsciously to follow, for example, texts about science or management practices. The source of these writing frustrations creates, of course, a school education, in which you by no means can practice writing real messages to real readers, but demonstrate you own skills to the teacher.

URL: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kirj/1.1.html

Play Sound

刚才 - gāngcái - just now

刚才 - http://dict.cn/刚才

你刚才说吗?
Nǐ gāngcái shuō ma?
What did you just say?

他刚才说吗?
Tā gāngcái shuō ma?
What did he just say?

你刚才讲的话彻底离题了。
Nǐ gāngcái jiǎngde huà chèdǐ lítíle.
What you just said is completely off the track.

别把刚才跟你说的事忘了。
Bié bǎ gāngcái gēn nǐ shuōde shì wàngle.
Don’t forget what I told you just now.

刚才你男朋友给你打电话了。
Gāngcái nǐ nán péngyǒu gěi nǐ dǎ diànhuàle.
Your boyfriend called you just now.

我刚才是说他病了。
Wǒ gāngcái shì shuō tā bìngle.
I was just remarking he is ill.

他刚才还在这里。
Tā gāngcái hái zài zhèlǐ.
He was here a moment ago.

你刚才指的是什么?
Nǐ gāngcái zhǐde shì shénme?
What were you alluding to just now?

我刚才把你的一个瓷器装饰品弄掉了。
Wǒ gāngcái bǎ nǐde yīgè cíqì zhuāngshì pǐn nòng diàole.
I’ve just dropped one of your china ornamentals.

他刚才在家。
Tā gāngcái zài jiā.
He was at home just now.

Tags: 

Pages