Error message

Notice: Undefined property: stdClass::$rdf_mapping in rdf_comment_load() (line 424 of /usr/local/drupal-7.67/modules/rdf/rdf.module).

Tämän oppaan tarkoitus (käännös) - alkuperäiskappale

Tämän oppaan tarkoitus

Tämä opas auttaa kirjoittamaan luettavia, ymmärrettäviä asiatekstejä.

Ryhdyin kirjoittamaan tätä, koska olin huomannut asiatekstien yleisen laadun surkeaksi. Lisäksi olin huomannut, että yleisesti kirjoittamista pidetään vaikeana ja vastenmielisenä. Sen takia monet, joilla olisi tärkeää asiaa, ryhtyvät kirjoittamiseen vain harvoin ja tuskallisesti.

Kirjoittaminen toki onkin usein vaikeaa, mutta syynä on paljolti se, että siitä on tehty vaikeaa: yritetään tietoisesti tai tiedostamattomasti noudattaa esimerkiksi tieteen tai hallinnon tekstien yleistä käytäntöä. Pohjan kirjoittamisen vaikeuttamiselle luo tietenkin kouluopetus, jossa ei suinkaan harjaannuta kirjoittamaan todellisia viestejä todellisille lukijoille vaan osoittamaan omaa osaamista opettajalle.

The meaning of this guide

This guide will help with writing readable, understandable, factual texts. I started to write this because I had noticed that the quality of texts in general is lousy. In addition, I had found that writing in general is considered to be difficult and repulsive. That’s why many who would have important things [to say] only seldom[ly] and painfully start writing.

Writing of course, it is often difficult, but the reason is largely due to the fact that it has been made difficult: trying to consciously or unconsciously to follow, for example, texts about science or management practices. The source of these writing frustrations creates, of course, a school education, in which you by no means can practice writing real messages to real readers, but demonstrate you own skills to the teacher.

URL: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/kirj/1.1.html

Play Sound

Comments

Onko harjaannuta oikein? Kirjoilija kirjoitti harjaannuta mutta minä ajattelen että harjaannusta on oikein. Olenko oikeassa?